Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor uw bedienden en arbeiders een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoeden de meeste polissen:

    • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
    • vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden

Dankzij de interessante bijkomende waarborgen kunt u uw werknemers ook nog een extralegaal voordeel bieden.