Vergissingen, gebrekkige diensten en/of producten, onjuiste advisering, dit zijn voorbeelden van een aantal zaken waarvoor u als ondernemer aansprakelijk gesteld kan worden. Zelfs als er niets écht is misgegaan kunt u of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat deze vindt dat u bijvoorbeeld iets (kritisch) over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft, iets vergeten bent. In het kort: uw dienst/product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. U moet zich dan verdedigen waarbij de kosten aardig kunnen oplopen.

Zodra uw onderneming bijvoorbeeld diensten en/of producten tegen betaling levert, overeenkomsten en contracten met klanten tekent waarin aansprakelijkheid is opgenomen, gebruik maakt van onderaannemers dan wel toeleveranciers loopt u al het risico aangesproken te worden

Om u hiervoor goed in te dekken kiest u best voor een verzekering beroepsaansprakelijkheid.