Deze polis is als goede huisvader onmisbaar; ze vergoedt u niet enkel in geval van brand, maar ook bij schade veroorzaakt door ontploffing, natuurrampen, glasbreuk, elektriciteit, storm, hagelschade, …

Er zijn nog een aantal supplementaire waarborgen waarover we u graag advies geven: diefstalverzekering, rechtsbijstand, indirecte verliezen en gestald voertuig.