Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering ?

De aanvullende pensioenen behoren tot de tweede pijler van het Belgische pensioenstelsel. Werkgevers die een aanvullend pensioen voor hun werknemers voorzien, zijn wettelijk verplicht om hiervoor een externe maatschappij in te schakelen, hetzij een verzekeringsmaatschappij, hetzij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (vroeger ook ‘pensioenfonds’ genaamd). Wordt de verzekering voor aanvullend pensioen afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en geldt ze voor een groep werknemers, dan gaat het om een groepsverzekering.

Wat is een groepsverzekering ?

Het is een verzekeringscontract dat wordt afgesloten door de werkgever ten voordele van een groep of al zijn medewerkers. De werkgever betaalt premies om een pensioenreserve op te bouwen (kapitaal of rente) die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer. De werknemer vermeerdert zo zijn wettelijk pensioen. Hij kan dit aanvullend pensioen opnemen bij zijn pensionering. Als men overlijdt vooraleer men op pensioen gaat, zal het tot op het moment van zijn/haar overlijden opgebouwde kapitaal worden doorgestort naar zijn begunstigde(n).

De groepsverzekering kan ook andere waarborgen aanbieden zoals een gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid, vrijstelling van de sociale bijdragen bij arbeidsongeschiktheid, een tijdelijke wezenrente, of ook een aanvullend overlijdenskapitaal ten gevolge van een overlijden door ongeval.

Hoe kan ik een groepsverzekering aangaan?

Elke loontrekkende in een onderneming die valt onder de in de groepsverzekeringsovereenkomst gedefinieerde categorie, heeft er recht op. De formules verschillen daarentegen per onderneming want het is de werkgever die bepaalt welke oplossing hij het beste vindt. Hij kan beslissen om alles te betalen, de kosten met de werknemer te delen of zelfs om de werknemer alles te laten betalen en enkel de beheerskosten voor zijn rekening te nemen.

Ook wie als zelfstandige voor een bedrijf werkt kan zich aansluiten voor een groepsverzekering of een IPT (individuele pensioentoezegging).

Wat zijn de voordelen ervan?

De groepsverzekering is interessant voor de werkgever want het is de beste manier om loontrekkenden op een extralegale manier te belonen. Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever fiscaal aantrekkelijker dan een loonsverhoging.

Als de werknemer van job verandert, kunnen de reserves worden overgedragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever of blijft de verzekeringsovereenkomst bestaan tot aan de uitbetaling bij de op pensioen stelling.

In een groepsverzekering is het mogelijk om een deel van het kapitaal vooraf uitbetaald te krijgen om binnen de Europese Economische Ruimte een woning te kopen, te bouwen of te renoveren, wat belastbare inkomsten opbrengt.