Pensioensparen
Wist u dat uw wettelijk pensioen nog niet de helft bedraagt van uw huidig netto-inkomen? Pensioensparen is daarom echt een aanrader. Daarnaast voorziet de wetgever trouwens een mooi fiscaal voordeel voor wie een dergelijke polis afsluit.

Pensioensparen kunt u doen in de vorm van een fonds, via RECORD bank, of via een gegarandeerd rendement in de vorm van een TAK 21 verzekering.

Wij geven u hierover graag meer inlichtingen op ons kantoor.

Langetermijnsparen
U brengt op heden geen hypothecaire lening in mindering? U vult deze optie ook niet in via een andere levensverzekering? Dan is er nog ruimte voor langetermijnsparen.

Langetermijnsparen is, net zoals pensioensparen, voor 30% aftrekbaar van uw belastingen.

Ook hier gelden er jaarlijks fiscale maxima voor de premie die u mag storten.

Daarnaast hangt het optimaal maximum ook af van uw inkomen.

Wenst u hiervoor meer info? Dan verwelkomen wij u graag op kantoor.