Dankzij VAPZ kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen. U geniet bovendien ook nog van extra fiscale en sociale voordelen.
Een VAPZ is interessant als u weet dat het gemiddeld wettelijk pensioen in België relatief laag is, vooral voor zelfstandigen!
Fiscaal hebt u volgende voordelen met een VAPZ:

  • Belastingvermindering; u kunt uw VAPZ premie aftrekken als beroepskost
  • Minder sociale bijdragen; de aftrek van de VAPZ premie doet immers de belastbare basis dalen
  • Geen verzekeringstaks op uw premie
  • Voordelige eindbelasting

IPT
Bent u zelfstandig bedrijfsleider? Met een Individuele pensioentoezegging op IPT kan uw onderneming een verzekeringspolis afsluiten zodat u een bijkomend pensioen ontvangt bovenop uw wettelijk pensioen. Belangrijk als u weet dat dit voor zelfstandigen zeer bescheiden is (ongeveer 658 euro in 2013)

Een Individuele Pensioentoezegging kan afgesloten worden als u als zelfstandig bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt. De toekenning van fiscale voordelen voor uw bedrijf en de toepassing van een verlaagde belastingvoet op het pensioenkapitaal kunnen enkel als er verschillende regels gerespecteerd worden.

Een Individuele Pensioentoezegging is moduleerbaar op basis van de noden en belangen van de begunstigde. Het is dus een krachtig instrument om een bedrijfsleider te motiveren en aan uw bedrijf te binden door een aantrekkelijk salarispakket.

Voordelen van een IPT
Fiscale voordelen
Een IPT heeft aanzienlijke belastingvoordelen voor de vennootschap en voor u als zelfstandig bedrijfsleider:

  • De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd
  • De zelfstandig bedrijfsleider krijgt op het einde van het contract een pensioenkapitaal dat, mits naleving van wettelijke voorwaarden, voordelig forfaitair belast wordt tegen 16,5%. Wordt het kapitaal gestort op de wettelijke pensioenleeftijd en bent u tot dan professioneel actief gebleven? Dan betaalt u slechts 10% belastingen. Dit uitgestelde pensioen is voordeliger dan een loonsverhoging waarop belastingen en sociale bijdragen moeten worden betaald.

Het is zeer belangrijk om uw pensioenplan regelmatig te laten screenen en te optimaliseren, binnen de wettelijke grenzen.